DRUM TWISTING LINE

Product Categories

  • Drum Büküm hattı, kalın kesit kablo büküm işlemleri yapmak için kullanılabilir.
  • Aynı zamanda zırhlama, siperleme  ve bantlama işlemleri de bu hat ile yapılabilir.
  • Drum Büküm hattı ile 4x16 mm2 ’den  4x400 mm2 ’ye kadar sektör ve yuvarlak kesitler üretilebilir.