Kariyer Yönetimi

Ürün Kategorileri

Kariyer Yönetimi

İnsan Kaynakları Sürecimiz;
Seçme > Değerlendirme > Geliştirme > Kariyer Planlaması > Emeklilik

BERKAND Makina;
Genel Müdür
Müdür
Şef
Şef yardımcısı
Memur
İşçi
...olmak üzere bir hiyerarşik düzene sahiptir.

Çalışanların görevlerini en verimli şartlarda yapabilmeleri, sürekli öğrenerek kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri temel politikamızdır. Bu nedenle şirketimizde tüm çalışanlarımıza uygulanan yıl sonundaki performans değerlendirme sonuçlarında elde edilen hedefler doğrultusunda kişiye özel bir kariyer süreci başlatılır. Personelin kariyer sürecindeki terfisi, sahip olduğu unvanda en az 2 yıl çalışmış olması halinde mümkün olabilmektedir.

Bizim için kariyer yolu sadece bir üst pozisyona geçmesi değil kişinin performansını sürekli artırarak daha büyük hedeflere yönelmesidir.

Aynı zamanda bünyemizde bulunan personelimizin gerekli deneyim, beceri, yetenek, kendini geliştirme arzusu ve eğitime sahipse boş bir pozisyon için öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

EĞİTİM
Kuruma yeni katılan arkadaşlarımızın İşe Uyum Programı (Oryantasyon programı) ile kişinin firmaya adaptasyonunu ve işe olan yatkınlığını hızlandırmak hedeflenmiştir. Bu program dahilinde yeni personele;

Şirketin vizyonu ve misyonu, insan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları, pozisyonuna yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarıırken, çalışanlarla kısa sürede kaynaşması sağlanmaktadır.

Kurum İçi-Dışı Eğitimler : Çalışanımızın mesleki ve kişisel gelişim alanlarına katkı sağlamak, güçlü alanlarını daha da geliştirmek, bilgi birikimlerini daha da zenginleştirmek ve böylece performanslarını arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS

Çalışanın;
Kariyer Hedefi
Motivasyonu
Başarı Düzeyi
Verimlilik artışı
İşini geliştirme çabası
Takım arkadaşlarına desteği
Değişim gerekliliklerine uyumu v.b. yönlerden değerlendirilmesidir.
Personel faaliyetlerinin kurum hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlayan ve yıl sonlarında bir kere yapılan yönetim tekniğidir. Şirketimizde puanlama yöntemine göre çalışanlarımıza performans yönetim sistemi uygulanmaktadır